สุลต่านชาห์ เบรูไน

สุลต่านชาห์ เบรูไน ทรงขึ้นครองราชย์เป็น สุลต่านแห่งบรูไนดารุสซาลาม เมื่อ พ.ศ. 2124 ต่อจาก สุลต่านไซฟุล ไรจัล เสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 2125 ครองราชย์ได้ 1 ปี

สุลต่านชาห์ เบรูไน
พระปรมาภิไธยสุลต่านชาห์ เบรูไน
พระอิสริยยศสุลต่านแห่งบรูไนดารุสซาลาม
ราชวงศ์โบลเกียห์
ครองราชย์พ.ศ. 2124-พ.ศ. 2125 รวม 1 ปี
รัชกาลก่อนสุลต่านไซฟุล ไรจัล
รัชกาลถัดไปสุลต่านมูฮัมหมัด ฮัสซัน
ข้อมูลส่วนพระองค์
สวรรคตพ.ศ. 2125

อ้างอิงแก้ไข