สุลต่านมูฮัมหมัด ชาห์ แห่งบรูไน

สุลต่านมูฮัมหมัด ชาห์ (อังกฤษ: Muhammad Shah) เป็นสุลต่านพระองค์แรก แห่งเนอการาบรูไนดารุสซาลาม ไม่มีหลักฐานปีที่พระองค์พระราชสมภพ พระบิดา พระมารดา สันนิษฐานว่าพระองค์น่าประสูตินอกประเทศบรูไน ทรงขึ้นครองราชย์เป็นสุลต่านบรูไนพระองค์แรกของบรูไน เมื่อ พ.ศ. 1906 เสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 1945

สุลต่านมูฮัมหมัด ชาห์ แห่งบรูไน
สุลต่านบรูไน องค์ที่ 1
ครองราชย์พ.ศ. 1906 – 1945 (39 ปี)
รัชกาลถัดไปสุลต่านอับดุล มาจิด ฮัสซัน
สวรรคตพ.ศ. 1945
สุลต่านมูฮัมหมัด ชาห์
ราชวงศ์โบลเกียห์


ก่อนหน้า สุลต่านมูฮัมหมัด ชาห์ แห่งบรูไน ถัดไป
ไม่มี
สุลต่านบรูไน
(พ.ศ. 1906พ.ศ. 1945)
สุลต่านอับดุล มาจิด ฮัสซัน