สุลต่านมูฮัมหมัด ชาห์ แห่งบรูไน

สุลต่านมูฮัมหมัด ชาห์ (อังกฤษ: Muhammad Shah) เป็นสุลต่านพระองค์แรก แห่งเนอการาบรูไนดารุสซาลาม ไม่มีหลักฐานปีที่พระองค์พระราชสมภพ พระบิดา พระมารดา สันนิษฐานว่าพระองค์น่าประสูตินอกประเทศบรูไน ทรงขึ้นครองราชย์เป็นสุลต่านบรูไนพระองค์แรกของบรูไน เมื่อ พ.ศ. 1906 เสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 1945

สุลต่านมูฮัมหมัด ชาห์ แห่งบรูไน
สุลต่านบรูไน องค์ที่ 1
ครองราชย์พ.ศ. 1906 – 1945 (39 ปี)
รัชกาลถัดไปสุลต่านอับดุล มาจิด ฮัสซัน
ราชวงศ์โบลเกียห์
สวรรคตพ.ศ. 1945


ก่อนหน้า สุลต่านมูฮัมหมัด ชาห์ แห่งบรูไน ถัดไป
ไม่มี 2leftarrow.png Personal Emblem of the Sultan of Brunei.svg
สุลต่านบรูไน
(พ.ศ. 1906พ.ศ. 1945)
2rightarrow.png สุลต่านอับดุล มาจิด ฮัสซัน