สุทธ บูลีน (Soth Polin) เกิดเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 ที่จังหวัดกำปงจาม เป็นนักเขียนชาวกัมพูชา จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และจบด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยกฎหมายและวิทยาศาสตร์เสณาฐกิจ จากนั้น ได้เป็นอาจารย์ด้านปรัชญา นวนิยายเรื่องแรกของบูลีนคือชีวิตไร้ค่า (Meaningless Life) ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2507 เป็นผู้ก่อตั้งวารสารนครธมที่ตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2503 – 2517 เมื่อพนมเปญแตก บูลีนได้ไปลี้ภัยในฝรั่งเศสและสหรัฐตามลำดับ

สุทธ บูลีน
นักเขียน
ชาติ กัมพูชา
อาชีพ อาจารย์ สอนทางด้านปรัชญา
งานสำคัญ นวนิยายเรื่อง ชีวิตไร้ค่า
ข้อมูลส่วนตัว
เกิด 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486
จังหวัดกำปงจาม
ข้อมูลอื่น ผู้ก่อตั้งวารสารนครธม

อ้างอิงแก้ไข

  • บัญญัติ สาลี. วรรณกรรมเขมรปัจจุบัน. มหาสารคาม. อภิชาตการพิมพ์. 2551

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข