สิทธิมนุษยชนในประเทศบัลแกเรีย

ประเทศบัลแกเรียเข้าร่วมสหภาพยุโรปใน ค.ศ. 2007[1] อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามบรรทัดฐานด้านสิทธิมนุษยชนยังห่างไกลจากความสมบูรณ์อย่างสิ้นเชิง แม้ว่าสื่อจะมีการรายงานที่เป็นกลาง[2] แต่การขาดกฎหมายเฉพาะของบัลแกเรียในการปกป้องสื่อจากการแทรกแซงของรัฐถือเป็นจุดอ่อนทางทฤษฎี สภาพในเรือนจำที่มีอายุสิบสองปีและแออัดของบัลแกเรียโดยทั่วไปนั้นไม่ดี การปฏิรูปภาคทัณฑ์ในกลาง ค.ศ. 2005 คาดว่าจะบรรเทาความแออัดของเรือนจำ[2]

ตำรวจถูกกล่าวหาว่าทำร้ายนักโทษและใช้วิธีการสืบสวนที่ผิดกฎหมาย และแรงจูงใจของสถาบันไม่สนับสนุนให้รายงานและสอบสวนคดีอาชญากรรมอย่างเต็มรูปแบบ รัฐธรรมนูญรับรองเสรีภาพในการนับถือศาสนา แต่รัฐบาลท้องถิ่นได้พยายามที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนพิเศษกับบางกลุ่มที่ไม่ได้กำหนดให้ในอดีตได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ นอกจากคริสตจักรบัลแกเรียออร์ทอดอกซ์แล้ว ความเชื่อที่กำหนดได้แก่ยิว มุสลิม และนิกายโรมันคาทอลิก งานค้างของศาลและการบริหารศาลที่อ่อนแอทำให้การคุ้มครองสิทธิของจำเลยตามรัฐธรรมนูญมีปัญหาในบางกรณี[2]

อ้างอิง แก้

  1. HADJIYSKA, NEVYANA (January 1, 2007). "Bulgaria, Romania Join European Union". Associated Press via Washington Post. สืบค้นเมื่อ March 6, 2015.
  2. 2.0 2.1 2.2 Text used in this cited section originally came from: Bulgaria (June 2005) profile from the Library of Congress Country Studies project.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้