รถไฟฟ้าสายอัสตรัม เป็นระบบขนส่งมวลชนที่ดำเนินการโดยระบบขนส่งมวลชนฮิโระชิมะ ในเมืองฮิโระชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

รถไฟฟ้าสายอัสตรัม

ประวัติ

แก้

สถิติ

แก้
  • ระยะทาง: 18.4 กิโลเมตร
  • จำนวนสถานี: 21
  • จำนวนรถไฟฟ้า: 6
  • Minimum Headway: 2'30
  • มีประตูกั้นชานชาลา
  • กระแสไฟฟ้า: 750 V DC

รายชื่อสถานี

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้