รถไฟฟ้าสายอัสตรัม เป็นระบบขนส่งมวลชนที่ดำเนินการโดยระบบขนส่งมวลชนฮิโระชิมะ ในเมืองฮิโระชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

รถไฟฟ้าสายอัสตรัม

ประวัติ แก้ไข

สถิติ แก้ไข

  • ระยะทาง: 18.4 กิโลเมตร
  • จำนวนสถานี: 21
  • จำนวนรถไฟฟ้า: 6
  • Minimum Headway: 2'30
  • มีประตูกั้นชานชาลา
  • กระแสไฟฟ้า: 750 V DC

รายชื่อสถานี แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข