สัญญาณเวลากรีนิช

สี่พิปแรก

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

สัญญาณเวลากรีนิช (อังกฤษ: Greenwich Time Signal) หรือชื่อที่ได้รับความนิยมว่า พิป (pip) เป็นชุดสัญญาณเสียงสั้นหกเสียงที่แพร่สัญญาณที่ช่วงห่างหนึ่งวินาทีโดยสถานีวิทยุบีบีซีหลายแห่ง พิปเริ่มใช้กันใน ค.ศ. 1924 และบีบีซีผลิตตั้งแต่ ค.ศ. 1990[1] เพื่อเป็นเครื่องหมายการเริ่มต้นแต่ละชั่วโมงอย่างเที่ยงตรง การใช้ประโยชน์ในการเทียบมาตรฐานมีลดลงเนื่องจากการแพร่สัญญาณดิจิทัลมีช่วงล่าเวลา (time lag)

อ้างอิงแก้ไข

  1. "The 'Six Pips' Time Signal" (pdf). Eng Inf (40). Spring 1990.