สะพานเดินเรือ

สะพานเดินเรือ (bridge) คือพื้นที่ยกสูงขึ้นจากดาดฟ้าเรือ[1]หรือห้องหรือสถานีบนเรือสำหรับควบคุมและสั่งการเรือ เมื่อเดินเรือ สะพานเดินเรือนั้นถูกควบคุมโดยนายยามเรือเดิน และมีนายท้ายเรือเป็นผู้ช่วยในการเฝ้าระวัง หากเป็นเหตุการณ์สำคัญ นายเรือจะประจำที่สะพานเดินเรือ โดยมีนายยามเรือเดิน นายท้ายเรือ และนำร่องเป็นผู้ช่วย

ภายในสะพานเดินเรือของเรือวิจัย Sikuliaq เทียบท่าในเคตชิแกน อะแลสกา

อ้างอิงแก้ไข

  1. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข