สะพานลังกาวีสกาย

สะพานลังกาวีสกาย (อังกฤษ: Langkawi Sky Bridge; มลายู: Jambatan Udara Langkawi) ตั้งอยู่ที่ เกาะลังกาวี รัฐเกอดะฮ์ ประเทศมาเลเซีย สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2548 สะพานจะอยู่ในตำแหน่งสูงที่สุดของยอดเขาภูเลา สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,000 ฟุต ความยาว 125 เมตร สามารถเข้าถึงได้โดยบริการรถกระเช้าเคเบิลคาร์ มีทิวทัศน์งดงามมาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเกาะลังกาวี

Langkawi sky bridge.jpg