สหภาพเสรีนิยม (ดัตช์: Liberale Unie) เป็นพรรคการเมืองฝ่ายเสรีอนุรักษนิยมในประเทศเนเธอร์แลนด์[3] ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 1885 เป็นพรรคการเมืองใหญ่ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อพรรคในปี ค.ศ. 1921 เป็นพรรครัฐเสรีนิยม อันเป็นหนึ่งในพรรคร่วมก่อตั้งพรรคประชาชนเพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตย

สหภาพเสรีนิยม
Liberal Unie
ก่อตั้ง4 มีนาคม ค.ศ. 1885[1]
ถูกยุบ16 เมษายน ค.ศ. 1921[1]
ยุบรวมกับพรรครัฐเสรี
อุดมการณ์เสรีอนุรักษนิยม[2]
การเมืองเนเธอร์แลนด์
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 "Liberale Unie". Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (ภาษาดัตช์). สืบค้นเมื่อ 15 March 2020.
  2. "Liberale Unie". Parlement.com (ภาษาดัตช์). สืบค้นเมื่อ 15 March 2020.
  3. David Broughton (4 January 1999). Changing Party Systems in Western Europe. Continuum International Publishing Group. pp. 166–. ISBN 978-1-85567-328-1. สืบค้นเมื่อ 20 August 2012.