สหพรรคประชาชนซาบะฮ์

สหพรรคประชาชนซาบะฮ์ (มลายู: Parti Bersatu Rakyat Sabah; อังกฤษ: United Sabah People's Party) เป็นพรรคการเมืองขนาดเล็กที่มีฐานที่มั่นในซาบะฮ์ ก่อตั้งโดยอดีตสมาชิกของสหพรรคซาบะฮ์เมื่อ 11 มีนาคม พ.ศ. 2537 ต่อมาในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2537 พรรคนี้ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในแนวร่วมแห่งชาติ หัวหน้าพรรคคือตัน ดาโต๊ะ เซอรี ปังลีมา โจเซฟ กูรุบ