สวนศรีเมือง (จังหวัดระยอง)

สวนศรีเมือง เป็นสวนสาธารณะ ที่ชาวเมืองมักจะเรียกกันว่า เกาะกลาง สมัยก่อนเคยเป็นดินแดนที่ประหารนักโทษ สวนศรีเมืองระยองแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 70 ไร่ ภายในมีหอพระพุทธอังคีรส เป็นที่ประดิษฐานของพระอังคีรส อยู่ด้านหน้าของสวนศรีเมือง

ที่ตั้งแก้ไข

ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 สายสุขุมวิท แล้วให้เลี้ยวเข้าถนนตากสินมหาราช แล้วจนถึงสำนักงานเทศบาล ในอำเภอเมืองระยอง ให้เลี้ยวขวาเข้าไปจนถึงฝั่งตรงข้าม สวนศรีเมืองจะอยู่ด้านหลังของศาลากลางจังหวัดระยอง

ดูเพิ่มแก้ไข

แม่แบบ:สวนสาธารณะในจังหวัดระยอง