สรีรวิทยาของพืช

สรีรวิทยาของพืช (อังกฤษ: plant physiology) เป็นสาขาย่อยของพฤกษศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ กลไกหน้าที่การทำงานของพืชชนิดต่างๆ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง[1]

การทดสอบอัตราการงอกของพืช

อ้างอิงแก้ไข

  1. Salisbury, Frank B. & Cleon W. Ross, 1992. Plant physiology, 4th ed. (Belmont, California: Wadsworth Publishing). ISBN 0-534-15162-0