สมเด็จพระราชินีเชอริง ยังดน วังชุก

สมเด็จพระราชาชินีเชอริง ยังดน วังชุก
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงแห่งภูฎาน

สมเด็จพระราชินีเชอริง ยังดน วังชุก พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Tshering Yangdon.jpg
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแห่งภูฏาน
พระราชสวามีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก
พระราชบุตร3 พระองค์
พระนามเดิม
เชอร์ริง ยางดน
ราชวงศ์ราชวงศ์วังชุก
ประสูติ21 มิถุนายน พ.ศ. 2502 (63 ปี)
ราชอาณาจักรภูฏาน

แม่แบบ:พระราชวงศ์วังชุก

สมเด็จพระราชินีเชอริง ยังดน วังชุก พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 1959) ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีและพระอัครมเหสีองค์ที่ 3 ในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก และทรงเป็นพระบรมราชชนนี ในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก [1] พระองค์ทรงจบการศึกษา ที่ โรงเรียนเซนต์ โจเซฟ, ประเทศอินเดีย

เกียรตินิยมแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข