สมณะทบวง[1] หรือ สมณสภา[2] (อังกฤษ: Pontifical Council) คือหน่วยงานประเภทหนึ่งในสภาปกครองโรมัน มีขนาดเล็กกว่าสมณะกระทรวง มีหน้าที่ดูแลกิจการด้านสังคมภายในคริสตจักรโรมันคาทอลิก ประธาน (president) ของแต่ละสมณะทบวงมีสมณศักดิ์เป็นพระคาร์ดินัลหรืออัครมุขนายก

สันตะสำนัก
Coat of arms Holy See.svg

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ:
ระบบการปกครองของ
คริสตจักรโรมันคาทอลิกปัจจุบันมีสมณะทบวงอยู่ทั้งสิ้น 12 สมณะทบวง ได้แก่[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 42
  2. "สมณสภาเพื่อครอบครัว". เขตมิสซังเชียงใหม่. 24 พฤษภาคม 2554. สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2556. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)[ลิงก์เสีย]
  3. THE ROMAN CURIA, เรียกข้อมูลวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556