ค่าคงตัวไฟฟ้า

(เปลี่ยนทางจาก สภาพยอมในสุญญากาศ)

 ค่าคงตัวไฟฟ้า (electric constant) หรือ สภาพยอมของสุญญากาศ (vacuum permittivity) เป็น ค่าคงตัวทางฟิสิกส์ ที่ใช้กันทั่วไปในทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า มักแทนด้วยสัญลักษณ์ ในระบบเอสไอ

ค่า สามารถนิยามได้ด้วยสูตรดังนี้

 ;

โดยในทีนี้ คืออัตราเร็วของแสงที่แพร่กระจายในสุญญากาศ ส่วน คือค่าคงตัวแม่เหล็ก

ในระบบหน่วยเอสไอ ค่า ถูกกำหนดให้เป็น เมตร / วินาที[1] ค่า ถูกกำหนดเป็น เฮนรี / เมตร[2] ดังนั้นค่า จึงถูกนิยามขึ้นตรงนี้ด้วยเป็น[3]

แอมแปร์2 วินาที4 กิโลกรัม-1 เมตร-3 (หรือฟารัด / เมตร)

ค่าเหล่านี้ถูกระบุไว้ในรายงาน CODATA ปี 2006[4]

ค่าคงที่ไฟฟ้านิยามขึ้นจากค่าการกระจัดทางไฟฟ้า โดย:

 ;

ในที่นี้ คือค่าสนามไฟฟ้า ส่วน คือค่าความหนาแน่นโพลาไรเซชันแบบดั้งเดิมของไดอิเล็กตริก

อ้างอิง

แก้
  1. "คำนิยามโดย NIST". NIST. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (html)เมื่อ 2011-08-22. สืบค้นเมื่อ 2009-06-01.
  2. "คำนิยามแอมแปร์โดย NIST". NIST. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (html)เมื่อ 2017-04-25. สืบค้นเมื่อ 2009-06-01.
  3. CODATA. "Electric constant". 2006 CODATA recommended values. NIST. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-04-23. สืบค้นเมื่อ 2007-08-08.
  4. "รายงาน CODATA" (PDF). NIST. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (pdf)เมื่อ 2018-06-12. สืบค้นเมื่อ 2009-06-01.