สนั่น ปัทมะทิน

ศาสตราจารย์สนั่น ปัทมะทิน นักถ่ายภาพ นักวิชาการด้านภาพถ่ายและภาพยนตร์ เป็นบุคคลแรกที่ได้ไปศึกษาต่อด้านโสตทัศนศึกษาที่สหรัฐอเมริกา และเป็นผู้วางรากฐานการเรียนการสอน และเขียนตำราด้านภาพถ่ายและภาพยนตร์ในสถาบันการศึกษา เคยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2501

อาจารย์สนั่น ปัทมะทิน

ดูเพิ่มแก้ไข

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน