สนธิสัญญาก้องโตน

(เปลี่ยนทางจาก สนธิสัญญากองตน)

สนธิสัญญาก้องโตน เป็นการทำสัญญาพักรบในสงครามจีน–พม่าที่ต่อเนื่องยาวนานถึง 4 ปี ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2308–2312 แม้กองทัพพม่าจะสามารถชนะกองทัพต้าชิงได้ทุกครั้ง แต่ความสูญเสียก็มากขึ้นเรื่อย ๆ และไม่เป็นผลดีต่ออาณาจักรพม่าในระยะยาว

อะแซหวุ่นกี้ได้พิจารณาถึงผลได้ผลเสียของสงครามที่ยาวนานครั้งนี้อย่างถูกต้อง เพราะถึงแม้ในการบุกของกองทัพต้าชิงครั้งที่ 4 จะถูกกองทัพพม่าตีกระหนาบเอาไว้แล้ว แต่หากทำลายกองทัพนี้ไปจักรพรรดิเฉียนหลงก็คงจะส่งกองทัพใหญ่มาอีกแน่ ถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปด้วยอัตราส่วนของจำนวนประชากรที่ต้องสูญเสียเมื่อเทียบกันแล้ว พม่าไม่อาจเทียบกับอาณาจักรต้าชิงได้เลย ดังนั้นการเจรจาสงบศึกจึงเกิดขึ้นที่หมู่บ้านก้องโตนในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2312 และเซ็นสัญญาสงบศึกในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2312 โดยเป็นการตัดสินใจโดยพลการของอะแซหวุ่นกี้ กับฟู่เหิงแม่ทัพใหญ่แห่งต้าชิง แม้จะยังไม่ได้รับพระราชานุญาตจากพระเจ้ามังระและจักรพรรดิเฉียนหลงก็ตาม

ใจความ

แก้
  1. ต้าชิงจะยอมส่งตัวผู้ร้าย กบฎ และผู้ลี้ภัยอื่น ๆ จากพม่า ที่หลบหนีเข้าไปในแผ่นดินจีน
  2. จีนจะเคารพอธิปไตยของพม่าในรัฐฉาน ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของพม่า
  3. ปล่อยตัวเชลยในความควบคุมของสองฝ่าย
  4. จักรพรรดิจีน และพระเจ้าแผ่นดินพม่า จะรักษาความเป็นมิตรไมตรีต่อกัน คงสถานะทางการทูตเอาไว้ และแลกเปลี่ยนเครื่องบรรณาการแก่กัน

อ้างอิง

แก้
  • Kyaw Thet (1962). History of Union of Burma (in Burmese). Yangon: Yangon University Press.
  • Myint-U, Thant (2006). The River of Lost Footsteps—Histories of Burma. Farrar, Straus and Giroux.
  • Jung, Richard J. K. (1971). "The Sino-Burmese War, 1766–1770: War and Peace Under the Tributary System". Papers on China.