สถาบันเกอเธ่

สมาคมไม่แสวงหาผลกำไรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อส่งเสริมภาษาเยอรมันในต่างประเทศแล

สถาบันเกอเธ่ (เยอรมัน: Goethe-Institut) เป็นองค์กรทางด้านวัฒนธรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไรของเยอรมนีที่มีสำนักงานอยู่ทั่วโลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน สนับสนุนกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม และยังเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศเยอรมนีทั้งทางด้วยวัฒนธรรม สังคม และการเมือง[1]

รายการอ้างอิง แก้