สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำราชอาณาจักรไทย (อังกฤษ: Embassy of the Republic of Singapore, Bangkok) ตั้งอยู่เลขที่ 129 ถนนสาธรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ความสัมพันธ์ทางการทูต แก้ไข

ประเทศไทยและสิงคโปร์ สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2508

เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ชื่อ นายชัน เฮง เวง (H.E. Mr. Chen Heng Wing) เข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

การขอวีซ่าเข้าประเทศ แก้ไข

คนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2286-2111 ต่อ 1434


ดูเพิ่ม แก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°43′20″N 100°31′59″E / 13.722287°N 100.533115°E / 13.722287; 100.533115