สถานีย่อย:ดาราศาสตร์/กลุ่มดาว

Lyra constellation map.png

กลุ่มดาวพิณ เป็นหนึ่งในกลุ่มดาว 48 กลุ่มในรายการของทอเลมี และยังเป็นกลุ่มดาวในรายชื่อกลุ่มดาวสมัยใหม่ 88 กลุ่มที่รับรองโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล กลุ่มดาวนี้มีขนาดเล็ก แต่หาง่ายเพราะมีดาวฤกษ์สว่างอย่างดาวเวกา ซึ่งเป็นปลายด้านหนึ่งของสามเหลี่ยมฤดูร้อน สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในช่วงฤดูร้อนของซีกโลกเหนือ คือระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน เมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงจะทันเห็นในตอนเย็นอยู่จนถึงเดือนพฤศจิกายน