สถานีย่อย:คณิตศาสตร์/ภาพยอดเยี่ยม พ.ศ. 2552ภาพยอดเยี่ยม
พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552


มกราคม 2552
Fractal tree (Plate b - 2).jpg
ต้นไม้พีทาโกรัส เป็นแฟร็กทัลที่สร้างขึ้นจากการนำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาวางเรียงต่อกันให้เกิดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากตรงกลาง
ที่เก็บถาวร