สถานี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

สถานี หมายถึงศูนย์รวมหรือที่ตั้ง ของที่ทำการหรือจุดให้บริการ อาจหมายถึง