สต็อกพอร์ต

เมืองในเกรเทอร์แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

สต็อกพอร์ต (อังกฤษ: Stockport) เป็นเมืองในเกรตเตอร์แมนเชสเตอร์ ของอังกฤษ เมืองมีประชากร 136,082 คน (ค.ศ. 2001)

สต็อกพอร์ต

มีบันทึกเกี่ยวกับเมืองในชื่อเมืองว่า สโตกพอร์ต (Stokeport) ในปี ค.ศ. 1170[1] ในศตวรรษที่ 16 เป็นเมืองเล็ก ๆ ทางตอนใต้ของแม่น้ำเมอร์ซีย์ ปลูกปอและทำเชือก ในศตวรรษที่ 18 เป็นที่แรก ๆ ที่มีโรงงานทำผ้าไหม ในศตวรรษที่ 19 มีอุตสาหกรรมทำผ้าฝ้าย สต็อกพอร์ตยังเคยเป็นศูนย์กลางการทำหมวกของประเทศ โดยในปี ค.ศ. 1884 สามารถส่งออกหมวกได้มากกว่า 6 ล้านใบต่อปี แต่โรงงานผลิตหมวกสุดท้ายของสต็อกพอร์ตก็ปิดไปในปี ค.ศ. 1997

อ้างอิง

แก้
  1. Mills, A D (1997), Dictionary of English Place-Names (2nd ed), Oxford: Oxford University Press, ISBN 0-19-280074-4