สตาร์ตอัป (Startup) หรือ (start-up) หมายถึง คือธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่เปิดบริษัทขึ้นมาใหม่พร้อมใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ธุรกิจเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด สามารถสร้างรายได้จำนวนมาก เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นธุรกิจด้านไอที เช่นพวกแอปพลิเคชัน ต่างๆ ซึ่งหากต้องการมองภาพของธุรกิจชนิดนี้ให้ชัดเจนขี้น ให้มองจาก Uber หรือ facebook แบรนด์เหล่านี้เริ่มต้นจากเป็นธุรกิจประเภท Startup ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเรียกว่า Silicon Valley ซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของบริษัทด้านไอทีชั้นนำต่างๆมากมายทั่วโลก รวมถึงผู้ที่ต้องการเปิดบริษัทและนักลงทุนด้วย

  • การบูต ช่วงการเริ่มต้นขอคอมพิวเตอร์ในช่วงแรก
  • บริษัทสตาร์ตอัป หรือ บริษัทที่เริ่มก่อตั้งไม่นาน
  • ซีรี่เอ หรือ การระดมทุนในรอบแรก