ศิลปะการใช้ตัวพิมพ์

อักษรศิลป์ (อังกฤษ: typography) เป็นศิลปะและกลวิธีในการเรียงตัวพิมพ์เพื่อให้ภาษาเขียนอ่านออกได้ง่ายและสวยงาม ศิลปะการใช้ตัวพิมพ์มักจะเกี่ยวข้องกับการเลือกไทป์เฟซ ขนาดจุด ความยาวบรรทัด การเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด และการจัดช่องไฟระหว่างตัวอักษร (kerning)[1] ศิลปะการใช้ตัวพิมพ์ยังถูกนำไปใช้กับลักษณะและการจัดเรียงตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นโดยกระบวนการนี้ และยังอาจถูกนำไปใช้เพื่อตกแต่งตัวอักษรให้สวยงาม ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ แต่อย่างใด

อ้างอิงแก้ไข

  1. Bringhurst, Robert. The Elements of Typographic Style, version 3.1. Canada: Hartley & Marks, 2005. p. 32.