ศิลปะการใช้ตัวพิมพ์

ศิลปะการใช้ตัวพิมพ์ (อังกฤษ: typography) เป็นศิลปะและกลวิธีในการเรียงพิมพ์เพื่อให้ภาษาเขียนอ่านออกได้ง่ายและสวยงาม การเรียงพิมพ์มักจะเกี่ยวข้องกับการเลือกแบบตัวพิมพ์ ขนาดจุด ความยาวบรรทัด การเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด และการจัดช่องไฟระหว่างตัวอักษร (kerning)[1] การเรียงพิมพ์ยังถูกนำไปใช้กับลักษณะและการจัดเรียงตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นโดยกระบวนการนี้ และยังอาจถูกนำไปใช้เพื่อตกแต่งตัวอักษรให้สวยงาม ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ แต่อย่างใด

คำว่า typography ในภาษาอังกฤษมีรากศัพท์มาจากหน่วยคำ τύπος ('แบบ, รอย, รอยประทับ') ประสมกับหน่วยคำ -γραφία ('การเขียน, การพรรณนา') ในภาษากรีก[2]

อ้างอิง

แก้
  1. Bringhurst, Robert. The Elements of Typographic Style, version 3.1. Canada: Hartley & Marks, 2005. p. 32.
  2. "Typography". The Oxford English Dictionary. Vol. XI (T–U). Oxford University Press. 1933. p. T 560.