ศาลเยาวชนและครอบครัว

ศาลเยาวชนและครอบครัว เป็นศาลสำหรับพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

ปัจจุบันมีศาลคดีเด็กและเยาวชน 78 แห่งทั่วประเทศ คือ

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  • ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (มีนบุรี)
  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ทุกจังหวัด