วูกี (อังกฤษ: Wookiee) เป็นชื่อเผ่าพันธุ์หนึ่งในเรื่องแต่งชุดสตาร์ วอร์ส ตัวละครชิวแบคคา เพื่อนสนิทของฮัน โซโล ซึ่งมีบทบาทสำคัญในภาพยนตร์ไตรภาคเดิม เป็นสมาชิกหนึ่งของเผ่าพันธุ์นี้

ภาพตัวละครเมรูเมรู ลาชิคกุก และ กวนตา

ชื่อวูกีแปลตามภาษาท้องถิ่นได้ว่าชาวต้นไม้ ลักษณะเฉพาะของเผ่าพันธุ์คือเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์ ยืนสองขา มีขนปกคลุมร่างกาย มีถิ่นอาศัยบนดาวเคราะห์คาชี้ก

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข