วินาศกรรมโดยรัฐ

วินาศกรรมโดยรัฐ (อังกฤษ: state terrorism) หมายถึงการก่อการร้ายหรือความรุนแรงที่กระทำโดยรัฐเพื่อประทุษต่อศัตรูต่างชาติหรือต่อประชาชนของตนเอง[1][2][3][4][5]

สารานุกรมบริตานิกาได้นิยามคำว่า terrorism อย่างพื้นๆไว้ว่า "การใช้ความรุนแรงอย่างเป็นระบบแบบแผนเพื่อก่อให้เกิดภาวะความตื่นกลัวในหมู่มวลชนเพื่อหวังผลทางการเมืองประการหนึ่งเป็นพิเศษ"[6] และยังระบุอีกว่า "การเกิดขึ้นของภัยร้าย หรือที่มักเรียกว่าภัยร้ายที่ก่อหรือสนับสนุนโดยรัฐนั้น เกิดจากการอำนวยโดยรัฐบาล หรือบ่อยครั้งโดยคณะบุคคลในรัฐบาล เพื่อประทุษต่อประชาชนของรัฐบาล, ต่อคณะบุคคลในรัฐบาล หรือต่อกลุ่มคนหรือรัฐบาลต่างชาติ"[2]

รุธ เจ เบลคคะลีย์ (Ruth J Blakeley) ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยเชฟฟีลด์ ได้วิพากษ์รัฐบาลสหรัฐที่มีส่วนสนับสนุนและเปิดทางให้เกิดวินาศกรรมโดยรัฐไว้ว่า "เป็นการที่รัฐกล่าวหาว่าร้ายอย่างมิชอบต่อบุคคลพวกหนึ่งโดยอ้างหน้าที่ในการปกป้องประชาชน เพื่อทำให้ประชาชนเป้าหมายค่อยๆเกิดความตื่นกลัวต่อบุคคลพวกนั้น" [7] อย่างเช่นในยุคสงครามเย็น สหรัฐเป็นผู้นำในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ มีประชาชนที่ถูกรัฐบาลของตน(ที่มีสหรัฐหนุนหลัง)กล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์หลายล้านคนทั่วโลก เหยื่อเหล่านี้ต้องประสบกับการถูกข่มขู่ คุกคาม ทรมาน หรือแม้แต่ถูกสังหาร

อ้างอิง แก้

  1. Aust, Anthony (2010). Handbook of International Law (2nd ed.). Cambridge University Press. p. 265. ISBN 978-0-521-13349-4.
  2. 2.0 2.1 "Terrorism". Encyclopædia Britannica. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-08-28. สืบค้นเมื่อ 2018-11-05.
  3. Selden & So, 2003: p. 4.
  4. Martin, 2006: p. 111.
  5. Shanahan, Timothy (2009). The provisional Irish Republican Army and the morality of terrorism. Edinburgh University Press. p. 195. ISBN 978-0-7486-3530-6.
  6. ต้นฉบับ: "the systematic use of violence to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective"
  7. Blakeley, Ruth (2009). State Terrorism and Neoliberalism: The North in the South. Routledge. pp. 21, 22 & 23 ISBN 0415686172