วิธีใช้:สอนอ้างอิงด้วยมาร์กอัปวิกิ/1

การพิสูจน์ยืนยันได้
เหตุใดอ้างอิงจึงสำคัญ

RefToolbar
อ้างอิงแบบง่าย ๆ

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
แหล่งข้อมูลใดที่ดีพอ

สรุป
ทบทวนสิ่งที่คุณเพิ่งอ่าน"Wikipedian protester" โดย Randall Munroe, xkcd ชาววิกิพีเดียขึ้นชื่อว่าต้องการแหล่งอ้างอิง!

นโยบายสำคัญอย่างหนึ่งของวิกิพีเดียคือเนื้อหาบทความทั้งหมดต้องพิสูจน์ยืนยันได้ หมายความว่าจะต้องหาแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือรองรับเนื้อหาได้ คำพูด (quotation) ของผู้อื่นทั้งหมด เนื้อหาที่ถูกคัดค้านการพิสูจน์ยืนยันได้หรือน่าจะถูกคัดค้าน และเนื้อหาซึ่งมีข้อพิพาท (ไม่ว่าเป็นเชิงลบ เชิงบวกหรือเป็นกลางก็ตาม) เกี่ยวกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่จะต้องมีการอ้างอิงในบรรทัด ไปยังแหล่งที่มาที่รองรับเนื้อหานั้นโดยตรง หมายความว่า วิกิพีเดียไม่ใช่ที่สำหรับงานค้นคว้าต้นฉบับ ข้อค้นพบใหม่ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่อื่นมาก่อน หรือหลักฐานจากแหล่งที่มาที่ยังไม่มีการเผยแพร่


หากคุณเพิ่มเนื้อหาใหม่ เป็นภาระของคุณในการเพิ่มสารสนเทศการอ้างอิงแหล่งที่มา เนื้อหาที่ไม่มีแหล่งที่มามีโอกาสถูกนำออกจากบทความได้ บางทีเนื้อหาดังกล่าวอาจมีการติดป้ายระบุ "ต้องการอ้างอิง" ก่อนเพื่อให้เวลาผู้เขียนหาและเพิ่มแหล่งที่มาก่อนถูกลบ แต่บางทีเนื้อหาที่ผิดชัด ๆ หรือมีผลเสียอาจถูกลบทันทีก็ได้


มอดูลสอนการใช้งานนี้จะแสดงวิธีการเพิ่มแหล่งที่มาในบรรทัดลงในบทความ และอธิบายสั้น ๆ ว่าวิกิพีเดียมองว่าสิ่งใดบ้างที่เป็นแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ