วิธีใช้:สอนแก้ไขด้วยมาร์กอัปวิกิ/1

แก้ไขหน้า
เปิดใช้งานโปรแกรม

จัดรูปแบบ
การจัดให้เป็นระเบียบ

ลิงก์และวิกิลิงก์
เชื่อมโยงหน้าต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

สร้างบทความใหม่
สร้างหน้าใหม่ตั้งแต่ต้น

สรุป
ทบทวนสิ่งที่คุณได้อ่าน
วิกิพีเดียจัดรูปแบบโดยใช้ภาษาของตัวเอง เรียก มาร์กอัปวิกิ หรือเรียก ข้อความวิกิ พื้นฐานค่อนข้างง่าย


คุณมีทางเลือกใช้โปรแกรมแก้ไขสองโปรแกรม "โปรแกรมแก้ไขต้นฉบับ" ใช้มาร์กอัปวิกิ


อีกทางหนึ่ง คุณสามารถใช้ VisualEditor ซึ่งเป็นอินเตอร์เฟซแก้ไขทุติยภูมิซึ่งทำงานเหมือนกับโปรแกรมประมวลคำ แม้ว่า VisualEditor อาจดูใช้ได้ง่ายกว่า แต่โปรแกรมแก้ไขต้นฉบับมีประสิทธิภาพทำงานบางอย่างได้ดีกว่า คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมแก้ไขไปมาได้ตลอดระหว่างแก้ไข ดังแสดงขวามือ


ในการเข้าชมและแก้ไขหน้าโดยใช้มาร์กอัปวิกิ ให้คลิก แก้ไข (หรือ แก้ไขต้นฉบับ) ที่อยู่บนสุดของทุกหน้า จะทำให้คุณสามารถกรอกข้อความที่คุณต้องการเพิ่ม เปลี่ยนหรือลบได้ โดยใช้มาร์กอัปวิกิในการจัดรูปแบบข้อความและเพิ่มภาพและตาราง ซึ่งจะอธิบายต่อไปในหน้าสอนนี้


ในตอนแรกมาร์กอัปวิกิอาจดูน่ากลัว (โดยเฉพาะเวลาอ้างอิง) แต่จริง ๆ แล้วการทำความเข้าใจและใช้ต้องการทราบกฎเพียงไม่กี่ข้อ แล้วคุณก็จะคุ้นเคยอย่างรวดเร็ว!