วิดีโอเกมเล่นตามบทบาท

(เปลี่ยนทางจาก วิดีโอเกมแนวสวมบทบาท)

วิดีโอเกมเล่นตามบทบาท (อังกฤษ: role-playing video game, role-playing game, RPG, computer RPG, CRPG) เป็นแนวหนึ่งของวิดีโอเกมที่ผู้เล่นสามารถควบคุมการกระทำและการตัดสินใจของตัวเอก +/- ผู้ร่วมกลุ่ม และเป็นส่วนหนึ่งของโลกในจินตนาการ มีต้นกำเนิดมาจากเกมเล่นตามบทบาทแบบใช้กระดาษปากกาเล่น เช่น ดันเจี้ยนแอนด์ดรากอนส์ โดยมีการใช้คำศัพท์ ฉาก และกลไกการเล่นแบบเดียวกัน

ส่วนหนึ่งของตัวละครเข้าใกล้ ปอร์ตคัลลิส ในเกมเล่นตามบทบาทปี 2012 เลเจ็นดส์ออฟกริมร็อค

อ้างอิง

แก้