วิกิพีเดีย:เสนอบทความคุณภาพ/แจ็ก เลอ กอฟฟ์

 1. ปิดการเสนอว่าผ่านได้เมื่อผ่านเกณฑ์ทุกข้อ (อาจรอข้อเสนอแนะเพิ่มอีกเล็กน้อย)
 2. ระยะเวลาการปรับปรุงแล้วแต่ผู้เขียนกับผู้ทบทวนหลักตกลงกัน
 3. หากไม่มีการตอบสนองเพียงพอโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน 7 วันให้ปิดอภิปรายเป็นไม่ผ่าน
 4. ผู้ใช้มีบัญชีทุกคนร่วมเสนอแนะและทบทวนได้ ผู้ทบทวนหลักขอให้ทำความเข้าใจเกณฑ์ให้ดี
 5. ผู้เขียนหลักไม่ควรทบทวนงานของตนเอง ผู้เสนอแนะอาจช่วยแก้ไขได้แต่ไม่ควรมากเกินไป
เสนอชื่อโดย --B20180 (คุย) 16:15, 15 เมษายน 2564 (+07)[ตอบกลับ]

รายการตรวจ

แก้
เกณฑ์บทความคุณภาพ ผลการประเมิน
1ก) เนื้อหาเป็นสารานุกรม   สำเร็จ
1ข) ภาษาและโครงสร้าง   สำเร็จ
1ค) ลำดับ   สำเร็จ
1ง) ศัพท์เฉพาะวงการ   สำเร็จ
1จ) คู่มือการเขียน   สำเร็จ
1ฉ) เนื้อหาสมบูรณ์   สำเร็จ
2ก) แหล่งอ้างอิงครบ   สำเร็จ
2ข) ไม่เป็นงานต้นฉบับ   สำเร็จ
3ก) เล่าแง่มุมหลัก   สำเร็จ
3ข) ไม่นอกประเด็น   สำเร็จ
4) เป็นกลาง   สำเร็จ
5) เสถียรภาพ   สำเร็จ
6) ภาพ (ถ้ามี)   สำเร็จ

ผู้ทบทวนหลัก: Timekeepertmk (คุย)

เสนอแนะการปรับปรุง

แก้
 1. ชีวิตส่วนตัว
  1. ตรง riding early น่าจะสื่อความประมาณว่าเขาเริ่มขี่ม้าเร็วกว่าปกติครับ
  2. ตรง ร่วมกับภรรยาชื่อ ไม่มีส่วนไหนที่ปรากฎคำว่าภรรยาครับ อาจจำเป็นต้องตัดคำว่า ภรรยา ออกครับ --Timekeepertmk (คุย) 14:40, 30 เมษายน 2564 (+07)[ตอบกลับ]
     สำเร็จ --B20180 (คุย) 15:30, 30 เมษายน 2564 (+07)[ตอบกลับ]
 2. สิ่งสืบทอด
  1. whether it was dressage or steeplechase or cross-country กับ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการขี่ม้าทางวิบากหรือครอสคันทรี เหมือนจะแปลไม่ครบครับ --Timekeepertmk (คุย) 22:49, 1 พฤษภาคม 2564 (+07)[ตอบกลับ]
     สำเร็จ --B20180 (คุย) 02:24, 2 พฤษภาคม 2564 (+07)[ตอบกลับ]

ขณะนี้ผมได้ตรวจสอบและคุณ B20180 ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว หากไม่มีข้อเสนอใดเป็นการเพิ่มเติม ผมจะปิดการนำเสนอในวันที่ 4 พฤษภาคม และพิจารณาให้เป็นบทความคุณภาพครับ --Timekeepertmk (คุย) 03:07, 2 พฤษภาคม 2564 (+07)[ตอบกลับ]