วิกิพีเดีย:เสนอบทความคัดสรร/โครงการอวกาศโซเวียต

โครงการอวกาศโซเวียต ถูกเสนอเมื่อ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 และจะได้รับการพิจารณาภายในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559
หากบทความไม่ผ่านการพิจารณาในรอบแรก จะได้รับการพิจารณาครั้งสุดท้ายภายในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559
เสนอชื่อโดย Bean (พูดคุย)
สนับสนุน
  1. Symbol support vote.svg เห็นด้วย สนับสนุน -- Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย) 21:36, 20 กันยายน 2559 (ICT)
คัดค้าน
เสนอแนะการปรับปรุง
  1. ควรสรุปเนื้อหา ส่วนของโครงการและความสำเร็จมากกว่าการทำเป็นรายการ–Sry85 (พูดคุย) 11:52, 20 กันยายน 2559 (ICT)
  2. ผมว่า โดยรวมบทความยังเขียนไม่ดี ลองดูบทความคุณภาพของภาษาอังกฤษในบทความ en:NASA มีเนื้อหาครอบคลุม ชัดเจนดีครับ –Sry85 (พูดคุย) 11:55, 20 กันยายน 2559 (ICT)
  • Yes check.svg ขอบคุณเรื่องเสนอแนะSry85ในข้อแรก ผมได้สุรปเนื้อหาเรียบร้อยแล้วครับ ส่วนข้อสองกำลังตรวจสอบบทความ en:NASA เพื่อนำมาปรับปรุงโครงการอวกาศโซเวียต มีอะไรขาดหรือแนะนำอะไรตอบผ่านที่นี้หรือ(พูดคุย)กันด้วยนะครับ ขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ -Bean (พูดคุย) 21:35,20 กันยายน 2559 (ICT)