วิกิพีเดีย:อะไรคือภาพคัดสรร

ภาพคัดสรร:
หนทางสู่การอัปโหลด/นำเข้าภาพคัดสรร
 1. อัปโหลดหรือนำเข้าภาพจากวิกิมีเดียคอมมอนส์
 2. ระบุสัญญาอนุญาตและแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 3. ตรวจสอบตามเงื่อนไข ของภาพคัดสรร
 4. เสนอชื่อเพื่อเป็นภาพคัดสรร
 5. ทำการสนับสนุน คัดค้าน อภิปราย ภาพที่คุณเสนอไป
 6. หากผ่าน ภาพของคุณจะเป็นภาพคัดสรร
 

ภาพคัดสรร มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. สวยงาม ในแง่:
  • เป็นภาพที่ใช้การจัดแสงเงาดี
  • ไม่เป็นภาพตัดต่อ ตกแต่ง หรือเป็นภาพที่ปรับแสงเงา
 2. ความชัดเจน ในแง่:
  • เป็นภาพที่มีความละเอียดสูง นั่นคือความกว้างหรือความสูงของภาพไม่ต่ำกว่า 1,000 พิกเซล
  • ภาพที่ถูกเสนอชื่อต้องไม่เป็นภาพที่แตก คือจะต้องไม่เป็นภาพที่เมื่อขยายแล้วพบช่องสี่เหลี่ยมเป็นจำนวนมาก (ไฟล์ที่ถูกเสนอชื่อไม่ควรมีนามสกุลไฟล์เป็น .bmp)
 3. แจกจ่ายเสรี ในแง่:
  • ต้องมีสัญญาอนุญาตเสรีเท่านั้น เช่น GFDL, CC หรือ สาธารณสมบัติ เพราะภาพที่ผ่านการคัดสรรจะนำไปแสดงบนหน้าหลักของวิกิพีเดีย สำหรับภาพ CC ไม่สามารถเสนอภาพที่ ห้ามใช้งานในเชิงพาณิชย์ (NC) หรือ ห้ามดัดแปลงแก้ไข (ND)
 4. ใช้งานจำนวนมาก ในแง่:
  • มีบทความในวิกิพีเดียภาษาไทยอย่างน้อยหนึ่งบทความ ที่ใช้ภาพดังกล่าวเป็นภาพประกอบ
  • ไม่เป็นภาพไอคอนต่างๆ ที่มาจาก วิกิมีเดียคอมมอนส์ ถึงแม้ว่าภาพดังกล่าวจะใช้มากกว่า 1 หน้าก็ตาม
 5. ความถูกต้อง ในแง่:
  • ระบุคำอธิบายภาพที่ถูกต้อง ในหน้าภาพ
  • มีแหล่งที่มาถูกต้องชัดเจน ถ้าถ่ายเองหรือสร้างสรรค์เองก็ต้องระบุไว้ด้วย และมีป้ายแสดงสัญญาอนุญาตที่ถูกต้อง นั่นคือภาพต้องไม่มีปัญหาลิขสิทธิ์หรือการแจ้งลบขณะที่เสนอชื่อ
 6. สามารถเสนอภาพจากวิกิมีเดียคอมมอนส์ หรือวิกิพีเดียภาษาไทยก็ได้ เนื่องจากภาพจากคอมมอนส์จะเป็นภาพเสรีทุกภาพ
 7. ต้องไม่เป็นภาพที่โป๊ เปลือย หรือเป็นภาพที่ไม่เหมาะสม