วิกิพีเดีย:ภาพคัดสรร/ภาพคัดสรรในอดีต

ภาพคัดสรร:

ภาพคัดสรรในอดีต คือภาพที่ในอดีตได้รับเลือกเป็นภาพคัดสรร แต่ได้ถูกลดระดับเนื่องจากไม่ผ่านหลักเกณฑ์ของภาพคัดสรรในปัจจุบัน โดยภาพดังกล่าวจะติดป้าย {{ภาพคัดสรรในอดีต}} ที่หน้าพูดคุยของภาพนั้นๆ ถ้าต้องการเสนอภาพใดเป็นภาพคัดสรรอีกครั้ง สามารถเสนอได้ที่ ภาพคัดสรร และทำตามเงื่อนไขในหน้านั้น