วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Admin activity review

หน้านี้เป็นหน้าอภิปรายในวิกิพีเดียภาษาไทย

สำคัญ: การตรวจสอบกิจกรรมของผู้ดูแลระบบแก้ไข

สวัสดี นโยบายว่าด้วยการเพิกถอนสิทธิขั้นสูง(ผู้ดูแลระบบผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง ฯลฯ) ได้รับฉันทามติจากประชาคมวิกิทั่วโลก เมื่อปี พ.ศ. 2556 นโยบายดังกล่าวให้ผู้ดูแลโครงการเป็นผู้ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของผู้ดูแลระบบในทุกวิกิที่ไม่มีนโยบายเรื่องนี้อยู่แล้ว เท่าที่เราทราบ วิกิของคุณไม่มีกระบวนการอย่างเป็นทางการในการเพิกถอนสิทธิขั้นสูงจากบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวเหล่านั้น นั่นหมายความว่าผู้ดูแลโครงการจะเป็นผู้ดำเนินการตามนโยบายการตรวจสอบการกระทำของผู้ดูแล

เราได้พิจารณาแล้วว่าผู้ใช้ต่อไปนี้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การไม่ใช้งาน (ไม่มีการแก้ไขและไม่มีบันทึกการทำงานนานกว่า 2 ปี):

  1. 2T (ผู้ดูแลระบบ)
  2. ^Nullzerobot (ผู้ดูแลระบบ)

ผู้ใช้เหล่านั้นจะได้รับการแจ้งเตือนเร็วๆ นี้ เพื่อให้เขาแจ้งให้ชุมชนตัดสินใจว่าชุมชนยังคงต้องการ ให้คงสิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดของคุณไว้หรือไม่หากผู้ใช้เหล่านั้นไม่ตอบสนอง สิทธิขั้นสูงของเขาจะถูกเพิกถอนโดยผู้ดูแลโครงการ

อย่างไรก็ตามหากคุณในฐานะประชาคมวิกิอยากที่จะสร้างกระบวนการจัดการผู้ดูแลเคลื่อนไหวเพื่อแทนที่นโยบายที่ใช้โดยทั่วกัน หรืออยากที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับผู้ถือสิทธิขั้นสูงที่เคลื่อนไหวใหม่ หรือ มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้ว โปรดแจ้งไปยังผู้ดูแลโครงการบนเมตาวิกิเพื่อให้เราทราบว่าไม่ต้องจัดการเรื่องนี้ในวิกิของคุณ ขอบคุณครับ Rschen7754 09:27, 19 มิถุนายน 2562 (ICT)

ควรมีกระบวนการท้องถิ่นหรือไม่?แก้ไข

เดิมวิกิพีเดียภาษาไทยเคยมีกระบวนการเพิกถอนสิทธิผู้ดูแลระบบที่ไม่มีกิจกรรม แต่ต้องอาศัยคณะอนุญาโตตุลาการเท่านั้น จึงขอเสนอให้มีการร่างหลักการใหม่ครับ --Wedjet (คุย) 11:06, 19 มิถุนายน 2562 (+07)

คิดว่าให้ผู้ใช้ทั่วไปยกเรื่องผ่านชุมชน (สภากาแฟ) ได้ครับ ไม่ต้องผ่าน คอต. ทางเดียว และยอมรับหลักการของเมทาในการถอนสิทธิผู้ดูแลระบบที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนานกว่า 2 ปีโดยอัตโนมัติครับ --Geonuch (คุย) 19:32, 20 มิถุนายน 2562 (ICT)
ยกเรื่องผ่านชุมชนขอรวมเรื่องพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ด้วยนะครับ --Geonuch (คุย) 19:36, 20 มิถุนายน 2562 (ICT)
ผมเปิดประเด็นที่ คุยเรื่องวิกิพีเดีย:ผู้ดูแลระบบ#เสนอให้แก้ไขกระบวนการเพิกถอนสิทธิผู้ดูแลระบบที่ไม่มีกิจกรรมและผู้ดูแลระบบที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ นะครับ หน้านี้ให้เป็นหน้าแจ้งความเท่านั้น --Wedjet (คุย) 21:13, 21 มิถุนายน 2562 (ICT)