วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Wikipedia Zero promotion in Thailand

หน้านี้เป็นหน้าอภิปรายในวิกิพีเดียภาษาไทย

มูลนิธิวิกิมีเดียมีแผนที่จะส่งเสริมการใช้ Wikipedia Zero ในประเทศไทย โดยจัดทำข้อความประชาสัมพันธ์ต่อไปนี้

Central notice

Use Wikipedia on your phone without data charges! Click here for a list of participating mobile operators.

landing page

We believe knowledge should be equally available to everyone. So we created Wikipedia Zero in partnership with mobile operators.

These carriers support Wikipedia Zero in Thailand:

  • dtac

ซึ่งเราหวังว่าต่อไปจะไดัรับความร่วมมือจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการเสนอข้อความเป็นภาษาไทยสำหรับ Central notice/landing page ก็อภิปรายได้ในหน้านี้เลยครับ --Taweethaも (พูดคุย) 07:05, 25 ธันวาคม 2557 (ICT)