วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/อภิปราย/ลบไฟล์ไม่ได้ใช้ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555

ที่มา

ไฟล์ทั้งหมด 549 ไฟล์นี้เป็นสื่อที่อัปโหลดไว้บนวิกิพีเดียภาษาไทยแต่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งผมดึงข้อมูลมาจาก พิเศษ:ภาพที่ไม่ได้ใช้

 • ส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์มีลิขสิทธิ์ และถ้าอยู่เฉยโดยไม่ใช้แบบนี้ก็ไม่ถึอเป็นการใช้งานโดยชอบธรรม (อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยซ้ำ)
 • บางส่วนเป็นไฟล์ที่ไม่ทราบลิขสิทธิ์หรือข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่รู้ว่าอัปโหลดมาใช้งานที่ไหนอย่างไร เป็นไฟล์ทดลองอัปโหลดเล่น ฯลฯ
 • ส่วนน้อยเป็นไฟล์ภาพเสรีที่ไม่ได้ใช้แล้ว (อาจมีภาพดีกว่าที่คอมมอนส์หรือมีผู้นำออกโดยพลั้งเผลอ)

โดยปกติแล้วผู้ดูแลระบบจะคอยเก็บกวาดไม่ปล่อยให้คิวยาวถึงกว่าห้าร้อยไฟล์ แต่เรื่องผ่านมาแล้วก็ขอให้ผ่านไปและขออภัยมา ณ ที่นี้ :-)

ประเด็น

ตามประเพณีทั่วไป ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านโดย

 1. นำไฟล์ไปใช้และนำชื่อไฟล์ออกจากรายการด้านล่าง
 2. อัปโหลดสู่คอมมอนส์ (ไม่ต้องนำชื่อไฟล์ออก)
 3. ขอเวลาเพิ่มเติมโดยมีเหตุผลอันสมควร (อภิปรายด้านล่าง)

เมื่อครบเวลา 14 วัน แอดมินบอตจะลบไฟล์ตามรายการด้านล่างนี้ โปรดแก้ไขรายการไฟล์ด้านล่างก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว

จึงประกาศมาให้ผู้อัปโหลดหรือผู้เกี่ยวข้องกับไฟล์เหล่านี้ได้ตรวจสอบและดำเนินการตามความเหมาะสมครับ

--taweethaも (พูดคุย) 16:14, 4 เมษายน 2555 (ICT)

อภิปราย
 1. รายชื่อนี้เรียงตามลำดับจากเก่าไปใหม่ ดังนั้นควรตรวจภาพที่อยู่บนก่อน และควรลบไฟล์เป็นช่วง ๆ ไม่ลบภายในครั้งเดียว เพราะลำดับท้ายอาจเป็นรูปที่เพิ่งอัปโหลดเข้ามาเมื่อเร็ว ๆ นี้ --浓宝努 14:55, 5 เมษายน 2555 (ICT)
  • ถ้าเช่นนั้น 14 วันแรกลบไฟล์ตามลำดับจากบนลงล่างให้เหลือ 549/2=274 ไฟล์ และเมื่อครบสิ้นเดือนเมษายนลบไฟล์ที่เหลือ แบบนี้พอรับได้ไหมครับ --taweethaも (พูดคุย) 15:02, 5 เมษายน 2555 (ICT)

ไฟล์ทั้งหมดถูกคัดกรองด้วยคน ลบด้วยมือ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันสะสางวิกิพีเดียอย่างรวดเร็ว

Technical note
 1. ดูดข้อมูลจากจาก http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9:%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89&limit=500&offset=500 (ข้อมูลเมื่อ 07:20, 2 เมษายน 2555) ​แล้วบันทึกเป็น html
 2. คัดเฉพาะลิงก์ grep -o 'http://[^"]*' P2.html > P2
 3. คัดเฉพาะลิงก์รูป grep 'th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C' P2 > P2.link
 4. แก้ด้วย gedit โดยใช้ replace all ทำให้อยู่ในรูปแบบ WikiText ที่เหมาะสม
 5. ลบบรรทัดซ้ำ awk '{if(i++%2)print}' P2.link > P2.refine

คำแนะนำสำหรับคราวหน้าจากคุณ octahedron80

--taweethaも (พูดคุย) 14:52, 5 เมษายน 2555 (ICT)