วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/อภิปราย/ชื่อบทความเขตปกครองตนเองของจีน

เอ่อ ... อยากจะขอฝากน่ะครับ คือจะว่าก็เกิดจากการแปลความผิดของผมและแอนเดอร์สันในช่วงแรกก็ได้ แต่พบว่า ชื่อบทความเขตปกครองตนเอง ทั้งระดับมณฑล และระดับเมือง ของประเทศจีนนั้น ไม่สอดคล้องกัน ก็เหมือนจะเคยพูดไปทีแล้ว จำไม่ได้ว่าที่ไหน แต่ขอเปิดประเด็นใหม่เลยแล้วกัน

สิ่งที่พบ

คืออยากจะให้ใช้อะไรสักอย่าง ที่เป็นแนวทางเดียวกัน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง อย่างกรณีซินเจียง ชื่อเขตปกครองตนเองระดับมณฑล ก็มีเพียงชื่อ ซินเจียง ... ส่วน อุยกูร์ (หรือ อุยเก๋อ) เป็นชื่อชาติพันธุ์ ดังนั้นแล้ว Xinjiang Uyghur Autonomous Region น่าจะหาวิธีแปลแบบใหม่ โดยเท่าที่อ่านมา เขตปกครองตนเองนี้ จะมีแพตเทิร์นประมาณว่า

  • มีชื่อพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (the name of a geographical area)
  • มีชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งชื่อเดียวและหลายชื่อ (the name or names of the predominant ethnic minority or minorities)
  • มีคำว่า "ปกครองตนเอง" (the word "Autonomous")
  • มีลักษณะประเภทเขตปกครอง (a type of administrative division)

ตัวอย่าง

Level ชื่อทางภูมิศาสตร์ + ชื่อชาติพันธุ์ + "ปกครองตนเอง" + ประเภทเขตปกครอง = ผลลัพธ์
1 Guangxi Zhuang Autonomous Region Guangxi Zhuang Autonomous Region
2 Dehong Dai & Jingpo Autonomous Prefecture Dehong Dai and Jingpo Autonomous Prefecture
3 Shizhu Tujia Autonomous County Shizhu Tujia Autonomous County

ปัญหาเราคือว่า ถ้าจะแปลใหม่ Region Prefecture County จะแปลว่าอะำไร (ยังมี banner อีกอย่าง) ทุกวันนี้ เห็นใช้คำว่า เขต หมดเลย จึงไม่สามารถมองเห็นความต่างได้ ฝากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ดูเรื่องคำแปลด้วย สุดท้ายนี้ ก็อยากให้บทความมันมีมาตรฐานเดียวกันน่ะครับ --m̈assgo AquaCS4 ไฟล์:WikiBotany tap.png 02:10, 27 มกราคม 2553 (ICT)

ตัวอย่าง prefecture ที่มีใช้ในบทความเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดคือ "จังหวัด" เช่น จังหวัดนะงะซะกิ จังหวัดโอซะกะ เพราะว่ามีสถานภาพเทียบเท่ากับ province สำหรับ region มีความหมายว่า เขตหรือภูมิภาค (สเกลของคำนี้กำกวมมาก) ส่วน county หมายถึง มณฑล (ในหนึ่งมณฑลมีหลายจังหวัด) --octahedron80 10:59, 27 มกราคม 2553 (ICT)

เป็นอีกอภิปราย ที่เงียบเป็นป่าช้า --m̈assgo AquaCS4 ไฟล์:WikiBotany tap.png 14:26, 19 กุมภาพันธ์ 2553 (ICT)

ยังมีอีกข้อ น่าจะเป็นความผิดพลาดของฝ่ายรัฐบาลไทยช่วงใดช่วงหนึ่ง ที่ใช้คำว่า province แทนจังหวัด ทั้งๆที่อย่าง เชียงใหม่ ยะลา นคราชสีมา ฯลฯ น่าจะใช้ prefecture มากกว่า (แต่คงแก้ไม่ได้แล้ว) ดังจะเห็นได้ว่า พอเป็น province ปุ๊ป เขตปกครองระดับจังหวัดของไทย ถูกทำให้เทียบเท่า มณฑล ของจีน และ แขวง ของลาว ซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่ Province จังหวัดของไทย มีระดับเพียงเทียบเท่า prefecture ของจีน เท่ากับ เมือง ของลาว และเท่ากับแขวงและเมือง ของพม่า เท่านั้น --m̈assgo AquaCS4 ไฟล์:WikiBotany tap.png 14:31, 19 กุมภาพันธ์ 2553 (ICT)

การอภิปรายหลายอย่าง เงียบเป็นป่าช้า คนแก้ก็ไม่กล้าใช้ทัศนคติส่วนตัว รอไป รอมา ก็ดองต่อไป...

--m̈assgo AquaCS4 ไฟล์:WikiBotany tap.png 06:35, 6 มีนาคม 2553 (ICT)