วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/8 มิถุนายน

8 มิถุนายน: วันมหาสมุทรโลก

จอร์จ ออร์เวลล์

ดูเพิ่ม: 7 มิถุนายน8 มิถุนายน9 มิถุนายน