วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/29 พฤษภาคม

29 พฤษภาคม: วันสากลแห่งเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ

พระเจ้าชาลส์ที่ 2 แห่งอังกฤษ

ดูเพิ่ม: 28 พฤษภาคม29 พฤษภาคม30 พฤษภาคม