วิกิพีเดีย:บทความคุณภาพ/อดีตบทความคุณภาพ

อดีตบทความคุณภาพ

Symbol unsupport vote-green.svg

อดีตบทความคุณภาพ คือบทความที่ในอดีตได้รับเลือกเป็นบทความคุณภาพ แต่ได้ถูกลดระดับเนื่องจากไม่ผ่านหลักเกณฑ์ของบทความคุณภาพในปัจจุบัน ถ้าต้องการเสนอบทความใดเป็นบทความคุณภาพอีกครั้ง สามารถเสนอได้ที่ บทความคุณภาพ และทำตามเงื่อนไขในหน้านั้น

บทความคุณภาพ

หน้าที่เกี่ยวข้อง

รายชื่ออดีตบทความคุณภาพแก้ไข