วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554/ผู้สมัคร/beamking

เนื่องจากสมาชิกหลายท่านได้ท้วงติงข้าพเจ้าถึงความไม่เหมาะสมในคุณสมบัติ ข้าพเจ้าขอน้อมรับและขอถอนตัวจากการเลือกตั้ง วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ/ผู้สมัคร/beamking/คำถาม