วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/ดัชนี/สถานะลิขสิทธิ์ของภาพที่ดัดแปลงหรือทำซ้ำ

วันที่ 17 ตุลาคม 2556 ได้รับแจ้งผ่านทาง วิกิพีเดีย:เลขาชาววิกิพีเดีย จากผู้ใช้ Potapt ให้ตรวจสอบรูปภาพในสองกรณี ในแต่ละคู่ มาจากแหล่งเดียวกันหรือไม่ และถ้าใช่ รูปที่อัปโหลดทีหลัง (ซึ่งอาจปรับขนาดหรือดัดแปลงให้ต่างไปเล็กน้อย) จะสามารถระบุว่า "ถ่ายเอาเอง" ได้หรือไม่

  • [1] กับ [2] (Martaban.svg)
  • [3] กับ [4] (Bulawayo_CBD.jpg)

ผมวินิจฉัยไว้ดังนี้

  • กรณีดัดแปลงภาพของคนอื่นมา ต้องดูต้นฉบับว่าสถานะลิขสิทธิ์เป็นอย่างใด สำหรับ Martaban.svg เมื่อเทียบกับภาพในหมวดหมู่ที่ยกมา เห็นได้ชัดว่า Kongtupthai นำภาพคนอื่นมาดัดแปลง แต่ก็ไม่รู้ว่าดัดแปลงภาพไหนเพราะเจ้าตัวไม่ได้ระบุ (การบอกให้ไปค้นในกูเกิลแล้วไม่มีนี้ฟังไม่ขึ้น และไม่จำเป็นต้องใส่ในคำอธิบาย) อย่างไรก็ดีสัญญาอนุญาตที่ใช้ เข้ากันได้กับภาพอื่น ๆ ในหมวดหมู่ จึงอนุโลมให้สามารถมีอยู่ได้ ก่อนหน้านี้ [1] ผมเคยแนะนำ Kongtupthai ให้ไปอัปโหลดที่คอมมอนส์ แต่ก็ไม่มีการตอบรับ
  • กรณี resize ภาพของคนอื่นมา โดยไม่มีการแต่งเติมอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญไม่ถือว่าเป็นงานต่อยอด สถานะลิขสิทธิ์จึงควรจะเหมือนเดิม สำหรับ Bulawayo_CBD.jpg เจ้าของก็คือ Gppoer212 ไม่เปลี่ยนไปเป็นของ Kongtupthai แต่อย่างใด เจ้าของ Gppoer212 กำหนดให้เป็นสาธารณสมบัติ เข้ากันไม่ได้กับที่ Kongtupthai กำหนด (คือการเคลมว่าเป็นของตัวเอง) และมีการแนะนำให้ย้ายไปคอมมอนส์ เห็นว่าควรย้ายภาพต้นฉบับไปคอมมอนส์เสียก่อน แล้วจึงแจ้งลบรูปเล็กใน thwp ด้วยเหตุภาพซ้ำซ้อนกับคอมมอนส์ บทความก็ยังใช้รูปในชื่อเดิมได้
  • คำว่า "ถ่ายเอาเอง" หรือ "ภาพถ่ายเอง" ใช้ไม่ได้กับกรณีภาพดัดแปลง หรือภาพที่ไม่ใช่รูปถ่าย แต่เปลี่ยนเป็นคำอื่นได้เช่น "ภาพสร้างสรรค์เอง โดยดัดแปลงจาก..."

[1] ก่อนหน้านี้ หมายถึง ข้อความที่ผมส่งไปหาผู้ใช้ Kongtupthai เหมือนกรณีดังกล่าว แต่เป็นกับไฟล์ Xaisomboun-Laos.svg เมื่อหนึ่งวันก่อน

สรุปก็คือ ภาพที่ดัดแปลงหรือทำซ้ำ ต้องดูสถานะลิขสิทธิ์ของภาพต้นฉบับเป็นหลัก ภาพต้นฉบับอยู่ที่ไหน...ลองดูคอมมอนส์ก่อนเป็นที่แรก ถ้าทำซ้ำหรือ resize เพียงเท่านั้น ต้องระบุอะไรต่าง ๆ เหมือนเดิม (และควรหาวิธีที่จะใช้ภาพดั้งเดิม) ถ้าเป็นภาพดัดแปลง ก็ต้องดูว่าต้นฉบับยอมให้ดัดแปลงหรือไม่ เมื่อดัดแปลงแล้วใช้สัญญาอนุญาตเข้ากับต้นฉบับไหม--奥虎 ボンド 11:49, 17 ตุลาคม 2556 (ICT)