วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/ดัชนี/บุคคลร้องขอให้ลบบทความเกี่ยวกับตัวเอง

บุคคลร้องขอให้ลบบทความเกี่ยวกับตัวเอง

บทความเกี่ยวกับชีวประวัติบุคคลสำคัญที่ผู้อื่นนำมาเขียนลงในวิกิพีเดีย เป็นการปฏิบัติตามนโยบายห้ามเขียนอัตชีวประวัติ และบทความดังกล่าวผ่านนโยบายความโดดเด่น แต่ผู้ที่ถูกกล่าวถึงกลับไม่ต้องการให้เผยแพร่ในวิกิพีเดีย และร้องขอให้ลบบทความดังกล่าวด้วยสาเหตุไม่ได้รับอนุญาต โดยเบื้องต้นไม่สามารถกระทำได้ เพราะขัดต่อนโยบายไม่มีเซ็นเซอร์ นโยบายเจ้าของบทความวิกิพีเดีย และประเด็นอื่นได้แก่การป้องกันแอบอ้างเป็นผู้ที่ถูกกล่าวถึง การเขียนประวัติบุคคลใด ๆ ไม่จำเป็นต้องขออนุญาต และประวัติการงานของบุคคลนั้นสามารถเข้าถึงได้เป็นที่ประจักษ์ในสาธารณะ กรณีศึกษาเรื่องนี้ดูได้จากบทความ ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล และการอภิปรายที่เกี่ยวข้องใน วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ

โดยเบื้องต้นสืบทราบว่า เดิมทีบทความนี้เริ่มต้นเขียนโดยไอพีไม่ลงทะเบียน ต่อมาผู้ใช้ชื่อ "Lawan Thanadsillapakul" ได้สมัครเข้ามาแก้ไขบทความช่วงหนึ่ง ทำให้ผู้ใช้ "Horus" อนุมานว่า เจ้าตัวอาจเป็นคนเขียนเอง และผิดนโยบายห้ามเขียนอัตชีวประวัติ บทความจึงถูกติดป้าย "อัตชีวประวัติ" เนื่องด้วยข้อสันนิษฐานว่า ผู้ใช้ที่ตั้งชื่อไอดีด้วยชื่อตัวเองและเขียนบทความเกี่ยวกับตัวเองอาจเป็นคนคนเดียวกัน การติดป้ายของ "Horus" จึงถือว่าเป็นกระทำเยี่ยงพลเมืองดีโดยมิได้มุ่งร้ายให้เกิดความเสียหาย หลังจากนั้น ผู้ใช้ชื่อ "ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล" (ผู้ถูกกล่าวถึง) ได้เข้ามาโต้แย้งว่าเกิดความเสียหายอันเนื่องจากข้อความในป้ายเป็นการวิจารณ์ต่อตัวเอง (ข้อความว่า แสวงหาผลประโยชน์) และต้องการให้ลบบทความเพราะไม่ได้รับอนุญาตให้นำมาลง

ผมได้ชี้แจงไปแล้วว่าป้ายมีไว้สำหรับแจ้งเตือนปัญหาแก่ผู้ใช้ ซึ่งจะแสดงข้อความเหมือนกันหมด มิได้มีไว้วิจารณ์บุคคลใดบุคคลหนึ่ง "ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล" จึงร้องขอให้นำป้ายออกและให้แก้ไขข้อความในป้ายไม่ให้มีสำนวนโจมตีบุคคล จากนั้นผมจึงได้ดำเนินการตามที่ผู้ใช้ดังกล่าวร้องขอ (แม่แบบอัตชีวประวัติ และแม่แบบใคร) และบทความก็สามารถคงอยู่ได้ต่อไป

นอกจากนี้ผู้ใช้ชื่อ "Aristitleism" ได้แนะนำนโยบาย Courtesy blanking of talkpage or deletion debates จากวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ ซึ่งยังไม่มีการใช้ในวิกิพีเดียภาษาไทย รายละเอียดแท้จริงของนโยบายนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด --octahedron80 20:16, 13 มกราคม 2555 (ICT)