วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/ดัชนี/นายทะเบียน (2557)

นายทะเบียน (2557)

เนื่องจากนายทะเบียนคณะเดิมได้หมดวาระลงตาม คอต. ชุดก่อนนั้น จึงจำเป็นต้องตั้งนายทะเบียนขึ้นมาใหม่ ดังนั้นจะเสนอคุณ G(x) กับคุณ Horus เป็นนายทะเบียนอีกสมัย จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา --奥虎 ボンド 11:13, 13 มกราคม 2557 (ICT)

สนับสนุน
  1.   เห็นด้วย ทั้ง 2 คน --奥虎 ボンド 11:13, 13 มกราคม 2557 (ICT)
  2.   เห็นด้วย ทั้งคุณ G(x) กับคุณ Horus ค่ะ --Tinuviel | talk 16:04, 14 มกราคม 2557 (ICT)
คัดค้าน
เป็นกลาง
  1.   เป็นกลาง งดออกเสียง --B20180 (พูดคุย) 12:19, 13 มกราคม 2557 (ICT)
อภิปราย
  • คุณ G(x) ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า อยากให้คุณ Taweetham มาเป็นนายทะเบียนอีกคนหนึ่ง แต่จากคนเดิมที่ได้ทาบทามไว้แล้ว 2 คนก็น่าจะเพียงพอต่อการทำงาน และเนื่องจากคุณ Taweetham มีภารกิจอื่น ๆ อยู่ จึงไม่ได้เสนอคุณ Taweetham เข้ามาด้วย --奥虎 ボンド 11:19, 13 มกราคม 2557 (ICT)
สรุป
  1. คอต. ลงคะแนนครบแล้ว คุณ G(x) กับคุณ Horus ได้รับสนับสนุน 2 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ถือว่าเหมือนกันทั้งสองคน) ดังนั้น คุณ G(x) กับคุณ Horus จึงได้เป็นนายทะเบียน คอต. นับแต่บัดนี้ จนกว่า คอต. คณะนี้จะหมดวาระ หรือ คอต. มีมติให้ออก และนายทะเบียน คอต. มีสิทธิ์เขียนข้อความในหน้ากระดานประกาศได้ตามกฎ

--奥虎 ボンド 16:30, 14 มกราคม 2557 (ICT)