วิกิพีเดียภาษาอัสสัม

วิกิพีเดียภาษาอัสสัม เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาอัสสัม ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาอัสสัมมีบทความมากกว่า 180 บทความ (เมษายน 2551)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข