วิกิพีเดียภาษาฟรีเชียตะวันตก

วิกิพีเดียภาษาฟรีเชียตะวันตก เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาฟรีเชียตะวันตก เริ่มสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2545 ปัจจุบันมีบทความมากกว่า 25,000 บทความ

ตราสัญลักษณ์วิกิพีเดียภาษาฟรีเชียตะวันตก

แหล่งข้อมูลอื่น แก้