วิกตอเรีย

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

วิคตอเรีย หรือ วิกตอเรีย อาจหมายถึง

บุคคล
เทพปกรณัม
เมืองหรือเขตการปกครอง
สถานที่
พืช
ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรม
ธุรกิจ
สายรถไฟใต้ดิน