ในทางอิเล็กทรอนิกส์ วาแรกเตอร์ หรือ วาริแคป หรือ จูนนิ่ง ไดโอด (varicap, varactor, tuning diode) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทไดโอด มีความสามารถแปรค่าความจุได้

สัญลักษณ์ของวาแรกเตอร์

การใช้งานแก้ไข

วาแรกเตอร์มักจะใช้ในพารามีตริกแอมปลิไฟร์, พารามีตริก ออสซิลเลเตอร์ และออสซิลเลเตอร์แบบควบคุมด้วยความถี่ อันเป็นส่วนหนึ่งของเฟสล็อกลูป และเครื่องสังเคราะห์ความถี่ (frequency synthesizer) โดยหลักแล้ว จะนำไปใช้เป็นคาปาซิเตอร์ควบคุมด้วยแรงดัน และทำหน้าที่เร็กติไฟเออร์เป็นอันดับรองลงมา

การทำงานแก้ไข

 
โครงสร้างภายในของวาแรกเตอร์
 
หลักการทำงานของวาแรกเตอร์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Varicaps